Spreekrecht bij vergaderingen

Home > Over Bestuur > Inspraakmogelijkheden > Spreekrecht bij vergaderingen

Spreekrecht bij vergaderingen

U kunt als inwoner bij raads- en commissievergaderingen uw stem laten horen, door gebruik te maken van het ‘spreekrecht’. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u zich dan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende vergadering aan bij de griffier via griffie@hilvarenbeek.nl 

Over welke onderwerpen mag u inspreken?

Bij de commissievergaderingen en raadsvergaderingen kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Geen spreekrecht in de volgende gevallen

U kunt niet inspreken over:

  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • zaken waarvoor een klacht kan worden ingediend op grond van artikel 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht
  • ‘ingekomen stukken’

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media