Vergaderstructuur

Home > Over Bestuur > Vergaderstructuur

Vergaderstructuur

De gemeenteraad heeft op 28 maart 2019 een nieuwe werkwijze vastgesteld. Het nieuwe vergadermodel biedt meer ruimte voor burgerparticipatie/-consultatie. Daarnaast is er ook meer ruimte voor een flexibele planning en krijgt het presidium (de fractievoorzitters) een actievere rol in het bepalen van de termijnplanning.

Het nieuwe vergadermodel bestaat uit vijf verschillende bouwstenen die per raadsavond kunnen worden ingepland. Elke bouwsteen heeft een duidelijk onderscheidend doel. De vorm, opzet en de deelnemers kunnen per bouwsteen vaststaan (zoals bij raadsvergaderingen) of variëren op basis van het onderwerp dat voor ligt.

Het betreft de volgende vijf bouwstenen:

Bepaling van de contouren van een aankomend voorstel:

Behandeling van voorstellen:

Meer ruimte voor een flexibele planning

Een raadsavond wordt telkens op basis van de (termijn)agenda, een strategische agenda van de raad en aangeboden voorstellen door het presidium (fractievoorzitters) “opgebouwd” met één of meer bouwstenen. Elke vier weken vindt er in elk geval op een raadsavond een raadsvergadering plaats. Hiervoor is gekozen om enig houvast te bieden in het besluitvormingsproces. Op deze manier kan namelijk worden bepaald wanneer er zeker besluitvorming plaats kan vinden.

Een onderwerp hoeft niet verplicht alle bouwstenen te doorlopen en/of binnen een bepaalde cyclus te eindigen in een raadsbesluit. De raad kan hier op sturen via de termijnplanning. Ook in een debat-bijeenkomst kan worden bepaald dat een onderwerp nog niet aan de raad kan worden voorgelegd (een onderwerp is dan nog niet rijp voor besluitvorming). Een verdaging betekent in het nieuwe vergadermodel in principe een uitstel van 4 weken, gezien de kortere doorlooptijd van de totale cyclus.

Donderdagavond: gemeenteavond

Donderdagavond is in principe de vaste avond voor informatiebijeenkomsten, commissievergaderingen en raadsvergaderingen. De gemeenteraad wil u als inwoner van de gemeente met de nieuwe werkwijze eerder en beter bij de besluitvorming betrekken en nodigt u daarom van harte uit om vergaderingen bij te wonen.

De vijf bouwstenen op een rij:

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media