Informatieve bouwsteen

Home > Over Bestuur > Vergaderstructuur > Informatieve bouwsteen

Informatieve bouwsteen

De informatieve bouwsteen is hetzelfde als de rondebijeenkomst, zoals de gemeente die voorheen kende. Hierin wordt aan de commissieleden de gelegenheid gegeven om zich te laten informeren over een voorstel dat voorligt en daarover vragen te stellen. De vorm van deze bouwsteen ligt echter veel minder vast dan voorheen.
Er kan worden gedacht aan het houden van een presentatie, eventueel door externen, een gesprek met een portefeuillehouder en/of ambtenaren of een vragenronde over een raadsvoorstel.

Het doel is dat de raads- en commissieleden voldoende worden geïnformeerd om over het onderwerp in de discussie bouwsteen goed geïnformeerd het debat aan te kunnen gaan.

Inbreng door publiek

Wilt u informatie geven over een onderwerp in De Ronde? Meldt u zich dan aan via griffie@hilvarenbeek.nl. Dit doet u uiterlijk 24 uur voor de vergadering. 

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media