Oriënterende bouwsteen

Home > Over Bestuur > Vergaderstructuur > Oriënterende bouwsteen

Oriënterende bouwsteen

In de oriënterende bouwsteen laten de commissies en/of de raad zich informeren over aankomende voorstellen of actuele ontwikkelingen in diverse onderwerpen.
Die informatievoorziening hoeft niet alleen van het college afkomstig te zijn. Ook andere belanghebbenden zoals inwoners en organisaties kunnen daarin voorzien.

In deze bouwsteen is dan ook zeker ruimte voor (burger)participatie/-consultatie. Bijkomend voordeel is dat inwoners en organisaties nog voordat een raadsvoorstel wordt aangeboden al worden betrokken bij het opstellen daarvan. Deze bouwsteen kan, afhankelijk van het onderwerp, uit één of meerdere bijeenkomsten bestaan.

De vorm van de bijeenkomsten in deze bouwsteen ligt niet op voorhand vast en wordt afgestemd op het onderwerp dat besproken wordt en de manier waarop derden, bijvoorbeeld via (burger)participatie/-consultatie, hierbij betrokken worden. Hierbij valt te denken aan rondetafelgesprekken, een informatiemarkt, een paneldiscussie of een werkbezoek.

Contact

Gemeentehuis
Vrijthof 10
5081 CA Hilvarenbeek

Postbus 3
5080 AA Hilvarenbeek

T (013) 505 83 00
Bel me terug

WhatsApp 06 54 60 57 09

E gemeente@hilvarenbeek.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Volg ons op social media