Resultaten enquête ‘Duurzaamheid bij bedrijven’

Home > Voor Bedrijven > Nieuws voor bedrijven > Resultaten enquête ‘Duurzaamheid bij bedrijven’

Resultaten enquête ‘Duurzaamheid bij bedrijven’

In november 2020 hebben 107 ondernemers uit Hilvarenbeek een enquête ingevuld over duurzaamheid. Dit leverde ons waardevolle informatie en aandachtspunten op. Wij bedanken dan ook iedereen die hieraan heeft meegewerkt. De belangrijkste conclusies zetten we voor u op een rij. Een uitgebreide samenvatting van de resultaten vindt u op www.hilvarenbeek.nl/duurzaamheid. Hier leest u ook welke vervolgstappen wij nemen naar aanleiding van deze resultaten.

Ondernemers vinden duurzaamheid een belangrijk thema:

1. Bijna de helft van de ondernemers geeft aan dagelijks met duurzaamheid bezig te zijn.
2. Anderen geven aan te letten op duurzaamheidsbeleid bij leveranciers van producten of diensten.
3. De helft van de ondernemers geven ook in hun communicatie en marketing aandacht aan duurzaamheid.

Voor 20% van de ondernemers is duurzaamheid niet belangrijk voor een goede bedrijfsvoering.

Grote behoefte aan informatie:

 1. Over subsidies
 2. Algemene informatie
 3. Financieringsmogelijkheden
 4. Inspirerende voorbeelden van andere ondernemers

Redenen om te verduurzamen:

 1. Eigen motivatie (25%)
 2. Kostenbesparing (23%)
 3. Imago bedrijf (19%)
 4. Tevredenheid/behoud medewerkers (11%)

Overige conclusies

 • Ondernemers zien kansen in zonnepanelen en groene daken.
 • Er is veel animo om als ondernemers samen op te trekken en verduurzamen te vergemakkelijken.
 • De coronacrisis heeft beperkte invloed op het nemen van duurzame maatregelen.

Ga naar de pagina Duurzaamheid voor meer onderzoeksresultaten