Resultaten haalbaarheidsonderzoek bedrijventerrein

Home > Voor Bedrijven > Nieuws voor bedrijven > Resultaten haalbaarheidsonderzoek bedrijventerrein

Resultaten haalbaarheidsonderzoek bedrijventerrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft - in opdracht van de gemeenteraad - onderzocht wat de mogelijkheden zijn om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden of nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen. In een haalbaarheidsonderzoek uit 2019 was Mierbeek-Noord aangedragen als ontwikkellocatie maar kon het nog niet rekenen op voldoende draagvlak vanuit de gemeenteraad.

Resultaten haalbaarheidsonderzoek

We hebben een adviesbureau gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een locatie voor een bedrijventerrein van drie hectaren. Daaruit is een objectief beeld ontstaan van acht kansrijke locaties voor bedrijventerrein. Mierbeek-Oost is uit het haalbaarheidsonderzoek als voorkeurslocatie naar voren gekomen. Een klankbordgroep van ondernemers is betrokken geweest bij het onderzoek.

Ontwikkeling Mierbeek-Noord onder voorwaarden

Het college stelde in november de gemeenteraad voor om Mierbeek-Oost aan te wijzen als toekomstig bedrijventerrein. Het was de bedoeling dat de gemeenteraad daarover op donderdag 10 december 2020 een besluit zou nemen. Men heeft met elkaar het debat gevoerd om er onder voorwaarden, welke nog verder moeten worden uitgewerkt, in de gemeenteraad van 28 januari 2021 een besluit te nemen over de ontwikkeling van Mierbeek-Noord.