Aanvraag beoordeling welstand

Home > Voor Bedrijven > Aanvraag beoordeling welstand

Aanvraag beoordeling welstand

 • Wat is het?

  De welstandscommissie adviseert de gemeente Hilvarenbeek over ingediende omgevingsvergunningen voor bouwen of slopen.

  Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandscriteria. Deze vindt u in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Dan is het verstandig eerst een ontwerp te (laten) maken van wat u wilt bouwen en dit aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een oordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

  Aanvraag indienen

  U kunt uw aanvraag direct indienen via een digitaal aanvraagformulier.

  Stukken meesturen

  Stuur uw aanvraag in samen met de volgende stukken:

  • een tekening van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaande en nieuwe situatie)
  • een situatietekening met omliggende bebouwing
  • foto's van de bouwlocatie en directe omgeving
 • Hoe werkt het?

  Vergaderingen

  De welstandscommissie vergadert steeds op woensdag en gemiddeld één keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar en beginnen altijd om 14.00 uur in het gemeentehuis. Indien u aanwezig wilt zijn bij de behandeling van uw aanvraag, kunt u zich aanmelden bij de behandelaar van uw dossier. Deze is op werkdagen van 9.00 tot 12.30 te bereiken via (013) 505 8300.

  Op de dag voor de vergadering wordt de agenda opgesteld. Wilt u meer informatie over de plannen die op de agenda staan? U kunt terecht het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, bereikbaar via (013) 505 83 00.

  Lever de stukken op tijd aan

  Wilt u uw ontwerp laten beoordelen door de welstandscommissie? Dan moet u uw stukken uiterlijk twee weken voor de vergadering aanleveren. Doet u dit niet dan is het mogelijk dat deze niet op tijd verwerkt worden. De bouwplannen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Bij te late aanlevering kunnen de plannen doorgeschoven worden naar een latere vergadering.

  Uitslag beoordeling

  De behandelaar van uw plan informeert u over de uitslag.

 • Handige links

  Direct regelen

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Schetsplan indienen

  Let op: Vanaf 1 juli 2021 kan u niet meer inloggen met eHerkenning niveau 1. Om veilig en betrouwbaar in te loggen, is dan minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft u eHerkenning niveau 1? Zorg dan dat u deze vervangt voor niveau 2 of hoger. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning

  Meer weten?

  Welstandscriteria

  Welstandscriteria - bijlage toetsingsniveaus en bebouwingstypen

 • Documenten

 • Formulieren