Bedrijf aan huis starten

Home > Voor Bedrijven > Bedrijf aan huis starten

Bedrijf aan huis starten

 • Wat is het?

  In bepaalde gevallen mag u een bedrijf starten aan huis. De vorm waarin hangt af van het bestemmingsplan.

  Voorwaarden bedrijf aan huis

  De volgende voorwaarden bepalen of u een bedrijf kan starten aan huis:

  • de hoofdfunctie van uw woning blijft wonen
  • het vloeroppervlak van uw bedrijf is niet meer dan 25% van uw woonhuis
  • uw bedrijf veroorzaakt geen overlast voor uw omgeving
  • er vindt geen horeca of detailhandel plaats
  • de activiteiten van uw bedrijf vallen in milieucategorie 1 of 2 of zijn daarmee gelijk te stellen. U kunt dit nagaan in de zogenoemde Staat van Bedrijfsactiviteiten die als bijlage bij ieder bestemmingsplan is gevoegd.

  Vergunningsvrij ondernemen vanuit huis

  Kantoorfuncties, een atelier of een kamer in uw woning dat u inricht voor therapeutische, verzorgende of medische doeleinden is in de meeste gevallen toegestaan. Wanneer u woont in een woonwijk en uw perceel heeft de bestemming 'wonen', dan heeft u hiervoor geen vergunning nodig. Zolang de activiteiten kleinschalig zijn, staat het bestemmingsplan het uitoefenen van zogenoemde 'aan huis gebonden beroepen' toe.

 • Wat moet ik doen?

  Raadpleeg het bestemmingsplan

  Op Ruimtelijke plannen kunt u nagaan wat de bestemming is van uw woning.

  Omgevingsvergunning aanvragen

  Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Meer informatie vindt u op onze webpagina over de omgevingsvergunning.

  Vaak is het verstandig om vooroverleg te voeren. In het vooroverleg kunt u – samen met een van onze medewerkers – bekijken voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Ook andere onderdelen komen aan de orde, zoals:

  • Heeft u voor het starten van uw aan huis verbonden bedrijf vanwege milieuaspecten een omgevingsvergunning nodig of is een melding voldoende?
  • Is een vergunning of melding nodig voor brandveilig gebruik of gelden er alleen algemene regels?
  • Gaat u voor uw aan huis verbonden bedrijf (ver)bouwen en is het bouwen vergunningplichtig?

  Maak voor een vooroverleg online een afspraak of bel (013) 505 83 00.

 • Handige links