Drank- en horecavergunning

Home > Voor Bedrijven > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

 • Wat is het?

  Wilt u alcoholische dranken verkopen in een horecabedrijf of slijterij? Of in een instelling; als een sportkantine, dorps- of buurthuis? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

  Bij horecabedrijven en instellingen (sportkantine, dorps- of buurthuis) moet de drank ter plaatse worden gebruikt voor consumptie. Een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik ergens anders.

  Wilt u zwakalcoholhoudende drank schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing (artikel 35 van de Drank- en Horecawet) aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Wanneer een nieuwe vergunning aanvragen?

  U moet een nieuwe drank- en horecawetvergunning aanvragen wanneer:

  • u een (horeca)zaak wilt starten
  • de rechtsvorm van uw zaak wijzigt
  • de in de vergunning genoemde 'leidinggevende' wijzigt,
  • uw pand (bouwtechnisch) wijzigt.

  Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis enzovoort.

  Vergunning aanvragen?

  Een drank- en horecavergunning vraagt u aan bij de gemeente. U maakt hiervoor eenvoudig zelf online uw afspraak via www.hilvarenbeek.nl/afspraak. Gebruik hierbij de vastgestelde formulieren:

  Stukken meesturen

  Daarnaast moet u de volgende stukken meesturen:

  • uittreksel uit het handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
  • geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde personen
  • verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle leidinggevenden
  • gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
  • indien van toepassing de arbeidscontracten van de leidinggevenden

  Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

 • Hoe werkt het?

  Beslistermijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken of u een drank- en horecavergunning krijgt. Op het moment dat de gemeente nog wacht op stukken van uw kant, wordt de termijn tijdelijk stopgezet.

 • Wat heb ik nodig?

  Voorwaarden

  U kunt een drank- en horecavergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u verkoopt geen zwakalcoholhoudende drank aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • u verkoopt geen sterke drank (meer dan 15% alcohol) aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag.
  • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig.
  • elke leidinggevende bezit een Verklaring sociale hygiëne.
  • er zijn huisregels opgesteld in sport- en andere kantines.
  • barvrijwilligers in sport- en andere kantines hebben een instructiecursus gevolgd.
  • uw vereniging of stichting heeft een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
  • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

  Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen aan verenigingen en stichtingen. Bijvoorbeeld over de tijden waarop u alcohol mag schenken en bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals bruiloften en verjaardagen) . 

 • Wat kost het?

  Legestarief 2021: 

  • een aanvraag van een vergunning (artikel 3) :  €  680,00
  • een aanvraag van een ontheffing (artikel 4)   :  €  164,65
  • een melding (artikel 30) :  €   79,00
  • een aanvraag wijzigen aanhangsel (artikel 30a) : €   105,00
  • een aanvraag van een ontheffing (artikel 35) :  €   79,00
 • Handige links

  Direct regelen

   Wijziging doorgeven leidinggevende drank- en horecavergunning

  Let op: Vanaf 1 juli 2021 kan u niet meer inloggen met eHerkenning niveau 1. Om veilig en betrouwbaar in te loggen, is dan minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft u eHerkenning niveau 1? Zorg dan dat u deze vervangt voor niveau 2 of hoger. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning 

  Bekijk ook

  Uittreksel handelsregister aanvragen

  Afspraak maken?

  Let op: Onze dienstverlening is aangepast. In verband met het Coronavirus kunt u momenteel alleen telefonisch een afspraak maken.

  Online afspraak maken

  Download formulieren

  Formulieren drank- en horecawet

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.