Evenementenvergunning

Home > Voor Bedrijven > Evenementenvergunning

Evenementenvergunning

 • Wat is het?

  Organiseert u een evenement? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Het maakt niet uit of u het evenement in de open lucht of binnen organiseert. Ook maakt het niet uit of u het evenement op eigen terrein organiseert.

  Organiseert u een klein evenement, zoals een straatfeest, barbecue of vlooienmarkt? U heeft dan geen vergunning nodig. U moet wel een melding doen bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Vergunning aanvragen

  U vraagt een evenementenvergunning uiterlijk 12 weken voor aanvang bij ons aan. U kunt uw evenementenvergunning digitaal aanvragen. Vraagt u het liever aan per post? Neem dan contact op met het gemeentehuis. De aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd.

  Melding doen

  Organiseert u een klein evenement en voldoet u aan de volgende voorwaarden? Dan is geen vergunning nodig. U moet de gemeente wel een melding sturen. De voorwaarden zijn:

  • het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen
  • het evenement vindt plaats tussen 9.00 uur en 24.00 uur en duurt niet langer dan een dag
  • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 9.00 uur of na 23.00 uur
  • het evenement vormt geen onredelijke belemmering voor het verkeer en hulpdiensten
  • er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object
  • er is een organisator bij het evenement aanwezig
  • de organisator informeert (eventuele) omwonenden minstens 1 week van te voren

  Meesturen?

  Het is afhankelijk van het soort evenement welke informatie u moet meesturen. 

 • Hoe werkt het?

  Beoordeling aanvraag

  De gemeente let bij een aanvraag op de volgende punten:

  • algemene veiligheid en verkeersveiligheid
  • brandveiligheid
  • al dan niet schenken van alcohol
  • eventuele geluidsoverlast
  • eventuele afsluiting van wegen
  • mogelijkheid om te parkeren
  • of u objecten plaatst en zo ja, welke

  Bij sommige grote evenementen stemt de gemeente de aanvraag af met politie en brandweer. Dit kost tijd. Houd daar rekening mee en dien uw aanvraag tijdig in. Uiterlijk 12 weken voor het evenement, maar liever eerder.

  Beslissing

  Over de toe- of afwijzing van de evenementenvergunning ontvangt u een brief. Daarin staan ook de voorschriften waar u zich aan moet houden.

 • Wat kost het?

  Leges 2021:

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

  • melding voor een evenement: gratis
  • een regulier evenement (A-evenement): € 125,00
  • een evenement met een verhoogd risico (B-evenement): € 700,00
  • een risico-evenement (C-evenement): € 19.000,00
  • het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening: € 96,40
 • Handige links

  Direct regelen

  Let op: Onze dienstverlening is aangepast. In verband met het Coronavirus kunt u momenteel alleen telefonisch een afspraak maken.

    Evenementenvergunning aanvragen (digitaal)

  Let op: Vanaf 1 juli 2021 kan u niet meer inloggen met eHerkenning niveau 1. Om veilig en betrouwbaar in te loggen, is dan minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft u eHerkenning niveau 1? Zorg dan dat u deze vervangt voor niveau 2 of hoger. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning 

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.