Niet eens met belastingaanslag

Home > Voor Bedrijven > Niet eens met belastingaanslag

Niet eens met belastingaanslag

 • Wat is het?

  Bent u het niet eens met de aanslag voor gemeentelijke belastingen? U kunt binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. Ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend, u moet het aanslagbiljet gewoon betalen. Wilt u uitstel van betaling vragen, geef dit dan aan in uw bezwaarschrift. U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van tarieven. 

 • Wat moet ik doen?

  U kunt digitaal of schriftelijk bezwaar indienen.

  Digitaal bezwaar indienen

  Om gebruik te maken van het  WOZ- en belastingloket.  moet u inloggen met DigiD

  Schriftelijk bezwaar indienen

  Dient u schriftelijk bezwaar in, zorg dan dat in uw brief in elk geval de volgende informatie staat:

  • uw naam en adres 
  • het aanslagnummer 
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt 
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

  U kunt uw brief sturen naar:
  Gemeente Hilvarenbeek
  Heffingsambtenaar
  Postbus 3
  5080 AA Hilvarenbeek

 • Handige links

  Direct regelen

   Bezwaar indienen

  Let op: Vanaf 1 juli 2021 kan u niet meer inloggen met eHerkenning niveau 1. Om veilig en betrouwbaar in te loggen, is dan minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heeft u eHerkenning niveau 1? Zorg dan dat u deze vervangt voor niveau 2 of hoger. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning