Omgevingsvergunning inzien

Home > Voor Bedrijven > Omgevingsvergunning inzien

Omgevingsvergunning inzien

 • Wat is het?

  De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning vervangt onder meer de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning, inritvergunning en kapvergunning. De gemeente publiceert alle aanvragen in voor een omgevingsvergunning in het lokale weekblad de Hilverbode en als officiële bekendmakingen op de gemeentelijke website. In de publicatie op onze website  leest u in welke fase de aanvraag zich bevindt, hoe lang de aanvraag ter inzage ligt en welke inspraakmogelijkheden u heeft.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de volgende documenten inzien:

  • een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
  • een recent verleende omgevingsvergunning
  • een recent geweigerde omgevingsvergunning
  • bouwtekeningen van bestaande panden en inrichtingen
  • milieuvergunningen van bestaande panden en inrichtingen

  Liggen de stukken in Hilvarenbeek of Tilburg?

  Een groot deel van de bouw- en milieuvergunningen van de gemeente Hilvarenbeek ligt in het Regionaal Archief Tilburg (RAT). Bekijkt u daarom eerst of de stukken die u wilt inzien in Hilvarenbeek of Tilburg liggen. Dat kan via de documenten hieronder. Deze zijn afkomstig van de website van het RAT.

  Wil u stukken inzien die door het RAT bewaard worden? Neemt u dan contact op met het RAT. U vindt alle contactgegevens op de website.

  Stukken digitaal opvragen

  Wilt u stukken die in Hilvarenbeek bewaard worden digitaal ontvangen? Stuurt u dan een email naar gemeente@hilvarenbeek.nl.
  Vermeld in uw bericht:

  • welke locatie het betreft *
  • welke vergunning u wenst te ontvangen (bijvoorbeeld milieu, bouwen, kappen, slopen ) *
  • het dossiernummer (als dit beschikbaar is, dit nummer is terug te vinden in de publicatie van het besluit)
  • uw contactgegevens inclusief uw BSN of KvK *

  (*) Zonder deze gegevens kunnen wij uw vraag niet in behandeling nemen.

 • Wat kost het?

  Het inzien van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is gratis

  Voor digitale en analoge afschriften en voor hulp van een gemachtigde of deskundige moet u betalen.

  Leges 2021

  Zie Legesverordening 2021.

 • Handige links

  Afspraak maken?

  Let op: Onze dienstverlening is aangepast. In verband met het Coronavirus kunt u momenteel alleen telefonisch een afspraak maken.

  Direct een afspraak maken