Rioolheffing

Home > Voor Bedrijven > Rioolheffing

Rioolheffing

 • Wat is het?

  De gemeente legt de rioolheffing op om onder andere de riolering te onderhouden en te vernieuwen. Bent u eigenaar of gebruiker van een woning, bedrijfsruimte of perceel grond? Dan betaalt u rioolheffing. Eigenaren betalen een vast bedrag. Gebruikers betalen een bedrag dat is afgestemd op hun waterverbruik. 

 • Wat kost het?

  Tarieven voor eigenaren 2021

  Eigenaren betalen een vast bedrag

  woningen € 106,90
  niet-woningen € 181,78
  garageboxen €   53,47

  Tarieven voor gebruikers 2021

  Gebruikers betalen een bedrag dat is gebaseerd op het waterverbruik (hoeveel afgevoerd afvalwater). Afhankelijk van uw waterverbruik, bent u ingedeeld in een van de volgende categorieën. Hoe meer afvalwater u loost, hoe hoger de aanslag. Om te kunnen bepalen hoeveel afvalwater u afvoert, maken we gebruik van gegevens van Brabant Water over uw waterverbruik. Dit is terug te vinden op uw laatste jaarnota

  waterverbruik tot en met 130 m3        €     30,72
  131 m3 tot en met 250 m3        €    128,28
  251 m3 tot en met 500 m3        €    288,72
  501 m3 tot en met 1500 m3 €    662,88
  1501 m3 tot en met 5000 m3   € 1.325,76
  Bij 5001 m3 en meer                   € 2.651,52

  Betalen via automatische incasso in tien termijnen

  U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. We schrijven het bedrag dan in tien gelijke termijnen af van uw rekening. De laatste termijn is eind februari 2022.

  Automatische incasso aanvragen

  Betaling zelf regelen

  Regelt u de betaling zelf? Zorg dan dat u de aanslag volledig betaalt voor eind juli 2021. 

  • Als u het zelf overmaakt, dan mag u de aanslag betalen in twee termijnen. De vervaldata staan op uw aanslagbiljet.
  • U kunt de aanslag ook in één keer bestalen door gebruik te maken van iDeal. U vindt de link bij uw digitale aanslagbiljet. 

  Moeite met betalen?

  Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de rioolheffing voor gebruikers.  

  Kwijtschelding aanvragen

 • Handige links

  Direct regelen

  Automatische incasso aanvragen

  Kwijtschelding aanvragen

  Bekijk ook

  Hoeveel rioolheffing betaal ik?