Meldingen en klachten

Home > Voor Bewoners > Meldingen en klachten

Meldingen en klachten

Wilt u iets melden of heeft u een klacht? Laat het ons weten. Op deze pagina is alle informatie over verschillende klachten samengebracht.

Melding openbare ruimte doen

 7 dagen in de week en 24 uur per dag kunt u een melding doorgeven via www.hilvarenbeek.nl/melden of via de Fixi app.

Heeft u een milieuklacht?

Bijvoorbeeld stank- of geluidsoverlast van bedrijven in Hilvarenbeek. Of ziet u vervuiling van grond of water? U meldt dit bij de milieuklachtencentrale van de Omgevingsdienst. 

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met een beslissing die de gemeente neemt. Meer informatie over hoe u een bezwaar indient vindt u via deze webpagina.

Leidt u schade en vindt u dat dit het gevolg is van een handelen of nalaten van de gemeente? Op de webpagina aansprakelijk stellen vindt u informatie over hoe u de gemeente aansprakelijk kan stellen.

Klacht indienen

Op de webpagina klacht indienen vindt u informatie over het indienen van een klacht over medewerkers van de gemeente of (medewerkers) van zorg en jeugdhulp.