Beeks Buiten in Balans - nieuwsbrief 1, december 2015

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Beeks Buiten in Balans > Beeks Buiten in Balans - nieuwsbrief 1, december 2015

Beeks Buiten in Balans - nieuwsbrief 1, december 2015

Beeks Buiten in Balans - nieuwsbrief 1, december 2015

De balans tussen veehouderijen en hun omgeving is zoek. Inwoners maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij en de effecten daarvan op hun woongenot en volksgezondheid. Bij boeren is er onzekerheid over ontwikkelingsmogelijkheden voor hun bedrijf.
Onder de noemer ‘Beeks Buiten in Balans’ werkt het  college samen met boeren en burgers aan herstel van die balans én van het onderling vertrouwen. 

Nieuwsbrief nummer 1

Via onze website, twitter en gemeenterubriek in de Hilverbode houden we iedereen op de hoogte. Vanaf nu doen we dat ook via een (digitale) nieuwsbrief. 
Alle abonnees ontvangen de nieuwsbrief automatisch in hun mailbox.

Aanmelden?

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? U kunt zich aanmelden via hilvarenbeek.nl/aanmeldennieuwsbrief

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.