Beeks Buiten in Balans - nieuwsbrief 2, februari 2016

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Beeks Buiten in Balans > Beeks Buiten in Balans - nieuwsbrief 2, februari 2016

Beeks Buiten in Balans - nieuwsbrief 2, februari 2016

Beeks Buiten in Balans - nieuwsbrief 2, februari 2016

Op een aantal locaties in onze gemeente is de balans tussen veehouderijen en hun omgeving zoek. Inwoners maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij en de effecten daarvan op hun woongenot en volksgezondheid. Bij boeren is er onzekerheid over ontwikkelingsmogelijkheden voor hun bedrijf.
Onder de noemer ‘Beeks Buiten in Balans’ werkt het  college samen met boeren en burgers aan herstel van die balans én van het onderling vertrouwen. 
Eén van de belangrijkste ‘instrumenten’ om veranderingen in de intensieve veehouderij in gang te zetten, is de dialoog tussen boeren en hun omgeving. Eind januari heeft het college spelregels vastgesteld voor een zorgvuldige dialoog. Meer daarover leest u in deze nieuwsbrief. 

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.