Inwonerspanel - nieuwsbrief 2, oktober 2018

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Team landbouwverkeer. Samen op de weg > Inwonerspanel - nieuwsbrief 2, oktober 2018

Inwonerspanel - nieuwsbrief 2, oktober 2018

Inwonerspanel - nieuwsbrief 2, oktober 2018

Beste mevrouw, meneer,

Kort voor de zomer legden we ons inwonerspanel een vragenlijst voor over verkeer & verkeersveiligheid. Dat leverde heel veel waardevolle informatie op. We willen u nu graag informeren over de resultaten. We doen dat via een nieuwsbrief – met daarin de belangrijkste conclusies – en via een wat uitgebreidere rapportage. U kunt beide documenten hieronder downloaden.

Daarnaast vindt u hieronder ook een aantal kaarten. Daarop hebben we alle locaties gezet waarvoor het inwonerspanel - vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid - aandacht vroeg. Verschillende locaties werden meerdere keren genoemd. Ook dat ziet u terug op de kaart. Via verschillende kleuren hebben we aangegeven wat de melding inhield. In de legenda - rechts onderaan op iedere kaart - vindt u een toelichting op de verschillende kleuren.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.