Inwonerspanel - nieuwsbrief 3, november 2018

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Inwonerspanel > Inwonerspanel - nieuwsbrief 3, november 2018

Inwonerspanel - nieuwsbrief 3, november 2018

Eind oktober 2018 legden we het inwonerspanel een vragenlijst voor over huisvesting van arbeidsmigranten. We wilden onderzoeken hoe inwoners denken over de uitgangspunten die het college wil hanteren voor huisvesting van arbeidsmigranten. 641 inwoners - dat is zo’n 70% van het aantal panelleden - deden mee aan dit onderzoek. In deze nieuwsbrief leest u over de resultaten.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.