Nieuwsbericht herontwikkeling terrein Hispohal - 26 februari 2021

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Herontwikkeling locatie Hispohal > Nieuwsbericht herontwikkeling terrein Hispohal - 26 februari 2021

Nieuwsbericht herontwikkeling terrein Hispohal - 26 februari 2021

Nieuwsbericht herontwikkeling terrein Hispohal - 26 februari 2021

Beste heer, mevrouw,

Graag informeren wij u over de volgende ontwikkelingen rondom het Hispohalterrein.

Afgelopen periode hebben er gesprekken plaatsgevonden met de huisartsen in Hilvarenbeek over mogelijkheden voor een gezondheidscentrum op het Hispohalterrein. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een concreet voorstel van de huisartsen.

Voorstel over gezondheidscentrum

Afgelopen dinsdag heeft het college het voorstel besproken. Dit heeft ertoe geleid dat het college aan de raad adviseert om niet mee te werken aan het vestigen van een gezondheidscentrum op het Hispohalterrein, maar initiatiefnemers wel te faciliteren in het proces om te komen tot een alternatieve locatie.

Bespreking in commissie Ruimte op 3 en 11 maart

De stukken zijn geagendeerd voor de informerende commissievergadering van 3 maart en voor de debatterende commissievergadering van 11 maart aanstaande. Mocht u gebruik willen maken van het spreekrecht, dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren melden via griffie@hilvarenbeek.nl.

Meer informatie

U kunt de stukken en de overwegingen van het college nalezen in het raadsinformatiesysteem (onder agendapunt 5 van de vergadering van de commissie ruimte van woensdag 3 maart 2021.