Nieuwsbrief 2 | Centrumvisie - december 2019

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Centrumvisie > Nieuwsbrief 2 | Centrumvisie - december 2019

Nieuwsbrief 2 | Centrumvisie - december 2019

Nieuwsbrief 2 - Centrumvisie, december 2019

In het centrum van Hilvarenbeek zijn diverse ontwikkelingen gaande of gewenst. Denkt u bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van verkeer(sveiligheid), leegstand, toerisme & recreatie, cultuurhistorie, horeca en detailhandel. Het is belangrijk om al deze ontwikkelingen in samenhang te bekijken zodat ze elkaar niet in de weg staan maar - waar mogelijk - versterken. Daarom stellen we een visie op voor het centrum waarin we vooruitkijken tot 2040. We zijn nu zo ver dat we de visie ter inzage kunnen leggen. Meer daarover leest u in deze nieuwsbrief.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.