Nieuwsbrief 3 | Centrumvisie - april 2020

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Centrumvisie > Nieuwsbrief 3 | Centrumvisie - april 2020

Nieuwsbrief 3 | Centrumvisie - april 2020

Nieuwsbrief 3 | Centrumvisie - april 2020

In het centrum van Hilvarenbeek zijn diverse ontwikkelingen gaande of gewenst. Denkt u bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van verkeer(sveiligheid), leegstand, toerisme & recreatie, cultuurhistorie, horeca en detailhandel. Het is belangrijk om al deze ontwikkelingen in samenhang te bekijken zodat ze elkaar niet in de weg staan maar - waar mogelijk - versterken. Daarom stellen we een visie op voor het centrum waarin we vooruitkijken tot 2040.

De visie heeft ter inzage gelegen en is klaar voor besluitvorming. Meer daarover leest u in deze nieuwsbrief.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.