Nieuwsbrief 4 | Centrumvisie - augustus 2020

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Centrumvisie > Nieuwsbrief 4 | Centrumvisie - augustus 2020

Nieuwsbrief 4 | Centrumvisie - augustus 2020

Nieuwsbrief 4 | Centrumvisie - augustus 2020

We werken samen met inwoners en ondernemers aan een visie voor het centrum van Hilvarenbeek. We doen dat om alle ontwikkelingen in het centrum - bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, toerisme, horeca en detailhandel - in samenhang te bekijken. Daarmee voorkomen we dat ontwikkelingen elkaar in de weg staan en hopen we dat ze elkaar versterken waar dat mogelijk is. We kijken in de visie vooruit tot 2040.

In deze nieuwsbrief leest u waar we deze zomermaanden mee bezig zijn. Want ook al is de besluitvorming uitgesteld, we zitten zeker niet stil.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.