Nieuwsbrief 5 | Centrumvisie - september 2020

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Centrumvisie > Nieuwsbrief 5 | Centrumvisie - september 2020

Nieuwsbrief 5 | Centrumvisie - september 2020

Nieuwsbrief 5 | Centrumvisie - september 2020

We werken samen met inwoners en ondernemers aan een visie voor het centrum van Hilvarenbeek. We doen dat om alle ontwikkelingen in het centrum - bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, toerisme, horeca en detailhandel - in samenhang te bekijken. Daarmee voorkomen we dat ontwikkelingen elkaar in de weg staan en hopen we dat ze elkaar - waar mogelijk - versterken.

Deze zomer boden we iedereen de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van het centrum. Ook voerden we een experiment uit met afsluiting van de Hoge Zij van de Vrijthof. In deze nieuwsbrief leest u onder meer wat dit opleverde.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.