Nieuwsbrief 5 | Samen op de weg - maart 2021

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Team landbouwverkeer. Samen op de weg > Nieuwsbrief 5 | Samen op de weg - maart 2021

Nieuwsbrief 5 | Samen op de weg - maart 2021

Nieuwsbrief 5 | Team Landbouwverkeer. Samen op de weg - maart 2021

Het Team Landbouwverkeer heeft de afgelopen tijd voor alle windrichtingen de mogelijkheden voor alternatieve routes voor landbouwverkeer in beeld gebracht, zich uitgesproken over voorkeursroutes en een eerste voorzet gegeven voor de mogelijke uitwerking. In de vorige nieuwsbrief kon u daarover lezen.

De ideeën in beeld

De mensen van het Team Landbouwverkeer lichten hun ideeën toe in een videofilm van 15 minuten. De ideeën - en ook de financiering - zijn nog niet definitief. Dat werd afgelopen weken tijdens de vergaderingen van de commissie Ruimte bevestigd. Wanneer de gemeenteraad op donderdag 25 maart instemt met de oplossingsrichtingen dan kunnen de ideeën worden uitgewerkt tot concrete plannen. Bij deze uitwerking zal het Team aansluiting zoeken bij relevante ontwikkelingen binnen Hilvarenbeek waarbij duidelijke fysieke raakvlakken zijn met de voorkeursroutes en waarmee win-win situaties zijn te realiseren.

Video bekijken

Hoe denkt u erover?

Wanneer de gemeenteraad groen licht geeft op 25 maart, dan kunnen de mensen van het Team Landbouwverkeer aan de slag met de verdere uitwerking. Zij doen daarbij graag een beroep op de achterbannen die zij vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld voor feedback of voor input. Heeft u nu al opmerkingen of suggesties waarmee het Team haar voordeel kan doen? Geef het door via teamlandbouwverkeer@hilvarenbeek.nl.