Nieuwsbrief 6 | Centrumvisie - december 2020

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Centrumvisie > Nieuwsbrief 6 | Centrumvisie - december 2020

Nieuwsbrief 6 | Centrumvisie - december 2020

Nieuwsbrief 6 | Centrumvisie - december 2020

We werken samen met inwoners en ondernemers aan een visie voor het centrum van Hilvarenbeek. We doen dat om alle ontwikkelingen in het centrum - bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, toerisme, horeca en detailhandel - in samenhang te bekijken. Daarmee voorkomen we dat ontwikkelingen elkaar in de weg staan en hopen we dat ze elkaar - waar mogelijk - versterken.

Op 15 oktober 2020 is de centrumvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Dat betekent dat deze goedgekeurd en definitief is. Samen met betrokkenen kunnen we nu door naar de volgende stap: een uitvoeringsplan maken voor de centrumvisie. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.