Nieuwsbrief 8 | Centrumvisie - juli 2021

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Centrumvisie > Nieuwsbrief 8 | Centrumvisie - juli 2021

Nieuwsbrief 8 | Centrumvisie - juli 2021

Nieuwsbrief 8 | Centrumvisie - juli 2021

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de Centrumvisie vast; een ambitieuze visie voor het centrum van Hilvarenbeek met een doorkijk naar 2040. De afgelopen tijd hebben we samen met verschillende betrokken partijen gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma met concrete acties voor de komende vijf jaar. In deze nieuwsbrief leest u meer over het Uitvoeringsprogramma.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.