Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 1, juni 2020

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Herontwikkeling locatie Hispohal > Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 1, juni 2020

Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 1, juni 2020

Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal

Het terrein van de voormalige Hispohal krijgt een nieuwe bestemming. Met inbreng van inwoners en enkele betrokken organisaties hebben we een aantal scenario’s uitgewerkt. Nu zijn we bezig met de randvoorwaarden en uitgangspunten.

Op dinsdag 7 juli organiseren we een bijeenkomst. We praten dan graag met omwonenden en andere geïnteresseerden over de randvoorwaarden en uitgangspunten op basis waarvan ontwikkelaars een mooi plan kunnen ontwikkelen. Een besluit over deze randvoorwaarden en uitgangspunten staat gepland voor de raadsvergadering van oktober.

In bijgevoegde nieuwsbrief leest u meer over de bijeenkomst. Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst?  Meldt u zich dan aan voor vrijdag 3 juli, 12.00 uur via L.sibbes@hilvarenbeek.nl

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.