Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 2, september 2020

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Herontwikkeling locatie Hispohal > Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 2, september 2020

Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 2, september 2020

Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 2, september 2020

Het terrein van de voormalige Hispohal krijgt een nieuwe bestemming. Op dinsdag 7 juli organiseerden we een bijeenkomst om belangstellenden bij te praten over de stand van zaken en om met elkaar in gesprek te gaan. In deze nieuwsbrief blikken we daarop terug. Ook kijken we vooruit naar de volgende stappen.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.