Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 4, februari 2021

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Herontwikkeling locatie Hispohal > Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 4, februari 2021

Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 4, februari 2021

Nieuwsbrief herontwikkeling terrein Hispohal - nummer 4, februari 2021

Het terrein van de voormalige Hispohal krijgt een nieuwe bestemming. In deze nieuwsbrief informeren we u over het verkeersexperiment dat we gaan uitvoeren rondom Samenwijscentrum Starrebos dat grenst aan het Hispohalterrein. Dit experiment is bedoeld om in de praktijk te ervaren of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor een veiligere afwikkeling van het verkeer van en naar Starrebos. Meer daarover leest u in deze nieuwsbrief.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.