Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 8, oktober 2021

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Herontwikkeling locatie Hispohal > Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 8, oktober 2021

Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 8, oktober 2021

Nieuwsbrief ontwikkeling terrein Hispohal - nummer 8, oktober 2021

De ontwikkeling van het terrein van de voormalige Hispohal is in een volgende fase beland. De gemeenteraad sprak zich in juli uit voor een gezondheidscentrum op het terrein. Nu gaan we aan de slag met de verdere uitwerking. De bestemmingsplanprocedure is daarvan een belangrijk onderdeel. In deze nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken en over de informatiebijeenkomst die we op donderdag 4 november organiseren.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.