Ontwikkeling terrein Hispohal

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Herontwikkeling locatie Hispohal > Ontwikkeling terrein Hispohal

Ontwikkeling terrein Hispohal

Voorstel over ontwikkeling terrein Hispohal op 17 juni in commissie Ruimte

Op donderdag 17 juni 2021 vindt een debatbijeenkomst plaats van de commissie Ruimte. Eén van de voorstellen op de agenda (agendapunt 4) is het voorstel over ontwikkeling van het Hispohalterrein. Het voorstel gaat met name over de vraag of er op het Hispohalterrein een gezondheidscentrum komt. U kunt het voorstel en de overige vergaderstukken bekijken in het raadsinformatiesysteem.

Commissievergadering volgen?

De commissievergadering begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering volgen via een live audio uitzending op www.hilvarenbeek.nl/ris.
De commissie Ruimte vergadert in het gemeentehuis. Vanwege de anderhalvemetermaatregel mag er op dit moment nog maar een beperkt aantal mensen bij de vergadering aanwezig zijn.
Wilt u bij de vergadering aanwezig zijn? Of wilt u spreekrecht aanvragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@hilvarenbeek.nl of telefonisch via (013) 505 83 00.

Vervolg

Wanneer de commissie Ruimte het voorstel ‘rijp voor besluitvorming’ vindt, dan staat het op donderdag 8 juli op de agenda van de gemeenteraad.