Team landbouwverkeer. Samen op de weg - nieuwsbrief 4 - februari 2021

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Team landbouwverkeer. Samen op de weg > Team landbouwverkeer. Samen op de weg - nieuwsbrief 4 - februari 2021

Team landbouwverkeer. Samen op de weg - nieuwsbrief 4 - februari 2021

Team landbouwverkeer. Samen op de weg - nieuwsbrief 4 - februari 2021

Het Team Landbouwverkeer werkt sinds het voorjaar van 2019 aan concrete maatregelen om landbouwverkeer zoveel mogelijk om de kern Hilvarenbeek heen te leiden. In oktober 2020 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de voorgestelde aanpak van het Team Landbouwverkeer. De raad vroeg het team wel om met een concreter voorstel voor de aanpak te komen. Daar is de afgelopen maanden hard aan gewerkt.

Op donderdag 25 maart neemt de gemeenteraad daarover naar verwachting een besluit. Daarna kunnen we beginnen met het verder uitwerken en uitvoeren van een aantal plannen. In deze nieuwsbrief leest u welke stappen we de komende tijd willen zetten.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.