Themapagina Beeks Buiten in Balans - december 2016

Home > Voor Bewoners > Nieuwsbrieven > Beeks Buiten in Balans > Themapagina Beeks Buiten in Balans - december 2016

Themapagina Beeks Buiten in Balans - december 2016

Beeks Buiten in Balans - themapagina december 2016

In het buitengebied is een ontwikkeling in gang gezet die moet zorgen voor een duurzame leefomgeving voor boeren, burgers en recreanten. We zijn op weg naar een ‘zorgvuldige veehouderij’. Het is de bedoeling dat er in 2020 geen overbelaste situaties meer zijn die veroorzaakt worden door geur, fijn stof of negatieve beleving van veehouderijen. Om ‘Beeks Buiten’ in balans te brengen, is de inzet nodig van alle betrokkenen. Van boeren en burgers. En ook van de gemeente. 

In een themapagina - die we publiceren in de Hilverbode van 22 december 2016 - leest u wat de stand van zaken is op dit moment. 

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.