Bijdrageregeling Sociale Activiteiten

Home > Voor Bewoners > Bijdrageregeling Sociale Activiteiten

Bijdrageregeling Sociale Activiteiten

 • Wat is het?

  Is uw inkomen en vermogen lager dan 120% van de bijstandsnorm en bent u ouder dan 18 jaar? Dan kunt u ieder jaar bij de gemeente een bijdrage sociale activiteiten aanvragen.
  Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar kunt u ieder jaar bij Stichting Leergeld een bijdrage sociale activiteiten aanvragen.

  Wat zijn sociale activiteiten?

  Voorbeelden van sociale activiteiten zijn:

  • sportactiviteiten
  • ontspanningsactiviteiten
  • tijdschriften
  • dagbladen
  • telefoonkosten
  • internetkosten
  • televisieaansluiting
 • Wat moet ik doen?

  Voordat u een aanvraag bijdrage sociale activiteiten indient, moet u tenminste € 45,- hebben besteed aan een sociale activiteit. Een bewijs hiervan levert u samen met de aanvraag in.

  Dien met uw DigiD een aanvraag in via het digitale aanvraagformulier.

  Heeft u geen DigiD? Dien dan uw aanvraag in via het papieren aanvraagformulier. Deze kunt u afhalen bij de balie in het gemeentehuis of wij sturen het op uw verzoek per post naar u op.

 • Hoe werkt het?

  Wij beoordelen uw aanvraag en bekijken of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk bericht van onze beslissing.

  Wanneer uw aanvraag is toegekend, krijgt u de bijdrage op uw bankrekening overgemaakt.
  De hoogte van de bijdrage verschilt per categorie. Wij onderscheiden drie categorieën, namelijk:

  • € 150,- per kalenderjaar voor inwoners tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
  • € 181,- per kalenderjaar voor inwoners boven de pensioengerechtigde leeftijd
  • € 181,- per kalenderjaar voor inwoners tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd die gebruik maken van een WMO voorziening
 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Handige links

 • Documenten