Bijstandsuitkering

Home > Voor Bewoners > Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

 • Wat is het?

  De Participatiewet is een voorziening voor inwoners van 18 jaar en ouder die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om van te leven en die geen recht hebben op een andere uitkering. Bijstand is tijdelijk. U moet uw best doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Als u een partner heeft dan geldt dit ook voor hem of haar. De gemeente kan u helpen om weer aan de slag te gaan.

 • Wat moet ik doen?

  Uitkering aanvragen

  U vraagt de bijstandsuitkering aan op de website www.werk.nl van het UWV. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. heeft u geen DigiD, vraag deze dan zo snel mogelijk aan en neem contact op met het team Werk en Inkomen van de gemeente Hilvarenbeek.

  Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar het team Werk en Inkomen van de gemeente Hilvarenbeek. U krijgt hierna een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek. Deze afspraak vindt plaats met een van de klantmanagers van team Werk & Inkomen, Vrijthof 10, 5081 CA Hilvarenbeek. Als u samen met uw partner een uitkering aanvraagt , moet ook uw partner bij het gesprek aanwezig zijn.

  Een informatiebijeenkomst en het volgen van sollicitatieworkshops kunnen verplichte onderdelen zijn binnen de aanvraagprocedure van uw bijstandsuitkering. Dit geldt voor zowel jongeren als voor 27-plussers.  Mocht dit voor u gelden dan wordt u door ons hierover tijdig geïnformeerd. 

  Meer weten?

  Voor meer informatie over de inkomens- en vermogensgrenzen kunt u contact opnemen met team Werk en Inkomen van de gemeente Hilvarenbeek op werkdagen tussen 09.00 uur en 17:00 uur via telefoonnummer: (013) 505 83 00.

  Bent u 26 jaar of jonger?

  Dan kunt u de digitale aanvraag niet meteen afronden. Voor alle jongeren geldt een eerst een zoektermijn van 28 dagen. De meldingsdatum is later de datum van uw uitkering. U start dus uw aanvraag op www.werk.nl en gaat daarna 28 dagen actief op zoek naar werk. Na het invullen van uw gegevens op www.werk.nl, krijgt u een oproep voor een eerste gesprek bij de gemeente Hilvarenbeek. Bewaar alle bewijsstukken van de zoekperiode, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus. Als u na 28 dagen geen werk hebt gevonden, keert u terug naar www.werk.nl, en kunt u de digitale aanvraag afronden. Daarna maakt u een afspraak voor een intakegesprek bij de gemeente Hilvarenbeek. 

 • Hoe werkt het?

  De bijstandsuitkering is een aanvulling op uw inkomsten tot het normbedrag dat voor u geldt. Bij het bepalen van de hoogte van uw bijstandsuitkering tellen uw leefsituatie en uw inkomsten mee.

  Uw inkomsten

  Uw inkomsten kunnen o.a. bestaan uit:

  • geld dat u verdient met werken
  • inkomsten in verband met werk zoals een WW of ziektewetuitkering
  • inkomsten van uw partner
  • alimentatie voor uzelf en/of voor uw kinderen
  • heffingskortingen van de Belastingdienst

  Uw vermogen

  Bij het berekenen van de hoogte van uw bijstand, houden we ook rekening met uw eigen vermogen. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld van uzelf en dat van uw kinderen tot de leeftijd van 18 jaar, maar bijvoorbeeld ook een auto.  Als u meer vermogen hebt dan het vastgestelde bedrag, dan moet u dat eerst opmaken.

 • Formulieren

 • Achtergrondinformatie

  Rechten en plichten bij een uitkering

  Rechten en plichten met een uitkering

  Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk aan het werk. De gemeente helpt, bijvoorbeeld met een sollicitatiecursus, opleiding of gesubsidieerd werk.

  Bij een uitkering horen rechten, maar ook plichten. Houdt u zich niet aan de regels, dan kan de gemeente de uitkering verlagen of stopzetten. Lees meer over rechten en plichten op rijksoverheid.nl of vraag het team Werk & Inkomen om advies.

  Niet nakomen verplichtingen

  Verplichtingen horen bij een uitkering. Houdt u zich niet aan de verplichtingen, dan kan de gemeente een maatregel opleggen. Dit wil zeggen dat u tijdelijk minder- of geen uitkering krijgt. Redenen voor een maatregel kunnen zijn: niet meewerken aan bijvoorbeeld de re-integratieverplichting, onjuiste- of het niet tijdig verstrekken  van informatie of werk weigeren. Een maatregel kan vervelende gevolgen hebben en kunt u beter voorkomen. Twijfelt u over wat u moet doen of heeft u vragen over uw rechten of plichten? Vraag het team Werk & Inkomen om advies. 

  Sollicitatieplicht

  Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt is alles gericht op het vinden van een (betaalde) baan. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. U moet ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. U moet voldoende en serieus solliciteren en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot. De gemeente helpt, maar u doet het werk.

  Arbeidsplicht

  Iedereen die kan werken, moet werken. Aangeboden werk moet u accepteren. Ook als u het niet leuk vindt of als het niet bij uw opleidingsniveau past. Alleen in uitzonderingsgevallen heeft u geen arbeidsverplichting. U krijgt dan een ontheffing. Voor een ontheffing vraagt de gemeente altijd een deskundig (medisch) advies aan. 

  Medewerkingsplicht

  U bent verplicht om mee te werken. Bijvoorbeeld aan een huisbezoek, een re-integratietraject of als de gemeente documenten opvraagt zoals bankafschriften. 

  Wijzigingsplicht of informatieplicht

  U moet alle wijzigingen doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Wijzigingen die te maken hebben met werk, inkomen, vermogen, uw verblijfsstatus of gezinssituatie. Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk werk heeft gevonden, gaat verhuizen, als uw kind het huis verlaat, of juist weer thuis komt wonen of wanneer u een auto of ander voertuig aangeschaft heeft. Maar ook als u langdurig ziek bent, te lang met vakantie bent geweest, of vrijwilligerswerk gaat doen. U geeft deze wijzigingen door op het inkomstenformulier.

  Bereikbaarheid Werk & Inkomen

  U kunt team Werk & Inkomen bereiken via (013) 505 83 00. Het team is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

  Bezwaar maken tegen besluit gemeente

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of denkt u dat een verkeerde beslissing is genomen? Dan kunt u bezwaar maken (DigiD verplicht). U moet dat wel op tijd doen en op de juiste manier. Verschillende organisaties kunnen u helpen met gratis advies of rechtshulp, bijvoorbeeld de Rechtswinkel Tilburg, het Juridisch Loket of Sociaal raadslieden

 • Handige links

  Direct regelen

  Aanvraag uitkering

  Wijzigingsformulier (blanco)

  Rechten en plichten

  Rechten en plichten bij bijstand
   

  Bekijk ook

  Normbedragen bijstandsuitkering

  Formuliereninloop

 • Documenten