Bomen kappen

Home > Voor Bewoners > Bomen kappen

Bomen kappen

 • Wat is het?

  Wilt u grote bomen of struiken kappen of drastisch snoeien? Dan heeft u daar bijna altijd een omgevingsvergunning  voor nodig. Ook als ze in uw eigen tuin staan. 

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de omgevingsvergunning ‘kappen’ digitaal aanvragen. In het aanvraagformulier beschrijft u welke bomen u wilt snoeien en waarom.

 • Hoe werkt het?

  Een vergunning aanvragen voor het kappen of drastisch snoeien van een boom of struik is niet altijd nodig.

  In de volgende gevallen heeft u géén vergunning nodig:

  • De stam van de boom of struik is niet dikker dan twintig centimeter op 1,3 meter boven het maaiveld. Vallen deze bomen en struiken onder een zogenoemde herplantverplichting? Dan mag u ze alleen mét een vergunning snoeien of kappen.
  • De boom of struik staat op een perceel dat kleiner is dan 250m2. De bebouwing is bij dat oppervlak inbegrepen en het perceel ligt binnen de bebouwde kom.
  • Het gaat om kweekbomen en -struiken;
  • Het gaat om niet geknotte populieren of wilgen langs de weg en op of langs landbouwgronden;
  • Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud;
  • Het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheersmaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van regulier onderhoud. Uitzondering: voor het kandelaberen van een of meerdere specifieke bomen moet u de eerste keer wél een vergunning aanvragen. Kandelaberen is een techniek waarbij de boom in de vorm van een kandelaar wordt gesnoeid);
  • Het gaat om windschermen of boomgaarden;
  • Het gaat om fruit- en vruchtbomen die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze worden gekweekt ten behoeve van fruit- en vruchtteelt;
  • Het gaat om fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen.
  • De houtopstand (een geheel van meerdere bomen of struiken) maakt deel uit van een bosbouwonderneming (geregistreerd bij het Bosschap) buiten de bebouwde kom. Uitzondering: als de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die een kleinere oppervlakte dan 10 are beslaat of bestaat uit rijbeplanting van maximaal 20 bomen moet u wél een vergunning aanvragen;
  • De houtopstand (een geheel van meerdere bomen of struiken) moet geveld worden op last van het bevoegd gezag of volgens de Plantenziektewet.

   

 • Handige links

  Direct regelen

  Omgevingsvergunning