Individuele inkomenstoeslag

Home > Voor Bewoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  Heeft u al drie jaar of langer een laag inkomen? Is uw inkomen niet hoger dan de bijstandsnorm? Dan heeft u misschien recht op een Individuele Inkomenstoeslag. Deze toeslag is belastingvrij en wordt één keer per jaar uitbetaald.

  Voorwaarden

  Om voor de Individuele Inkomentoeslag in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd;
  • U heeft de afgelopen 36 maanden een gemiddeld jaarinkomen gehad dat niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • U heeft de afgelopen 12 maanden geen maatregel ontvangen op uw bijstandsuitkering;
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen, ook niet via een andere gemeente;
  • U (of uw partner) ontvangt geen tegemoetkoming in de studiekosten (DUO);
  • U zit momenteel niet in detentie;
  • U heeft inspanningen verricht om tot inkomensverbetering te komen;
  • U heeft niet meer vermogen dan toegestaan:
   • € 6.225 voor alleenstaanden.
   • € 12.450 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden.

  Hoe hoog is de toeslag in 2020?

  • € 463,00 voor een alleenstaande
  • € 596,00 voor alleenstaande ouders
  • € 662,00 voor gehuwden/samenwonenden
 • Wat moet ik doen?

  Dien met uw DigiD een aanvraag in via het digitale aanvraagformulier.

  Heeft u geen DigiD? Dien dan uw aanvraag in via het papieren aanvraagformulier. Deze kunt u afhalen bij de balie in het gemeentehuis of wij sturen het op uw verzoek per post naar u op.

 • Hoe werkt het?

  Wij beoordelen uw aanvraag en bekijken of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk bericht van onze beslissing.

 • Niet eens met de beslissing?

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Handige links

 • Documenten