Naamskeuze kind

Home > Voor Bewoners > Naamskeuze kind

Naamskeuze kind

 • Wat is het?

  De geboorte van een kind brengt rechten en plichten met zich mee voor de ouders. Zo moet u binnen 3 dagen aangifte doen van de geboorte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt dan een geboorteakte op.

  Als ouders mag U zelf de voorna(a)m(en) van uw kind kiezen.

  Als achternaam mag u kiezen tussen de achternaam van de vader en die van de moeder. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden. Maakt u geen keuze, dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie.

 • Hoe werkt het?

  Wettelijk ouderschap  
  Een man wordt van rechtswege vader van elk kind dat wordt geboren binnen zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder.

  Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen kan ook de 'duomoeder' van rechtswege moeder worden. Neem hiervoor bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de Stichting Donorgegevens.

  Achternaam kind
  Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Dit geldt ook voor de achternaam van de duo-moeder wanneer er geen bekende donor is.

  Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u naamskeuze doen. Dit kan vóór de geboorte van het kind of bij de geboorteaangifte. Dit doet u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind.
   

 • Handige links

 • Documenten