Ouderlijk gezag

Home > Voor Bewoners > Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

 • Wat is het?

  In Nederland staat iedere minderjarige onder het gezag van een meerderjarige. Dit gezag kan zijn:

  • ouderlijk gezag of
  • voogdij

  Ouders krijgen automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die zij tijdens hun huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen of adopteren. Ook als de vader niet de biologische vader is van het kind. Als ouders na de geboorte van hun kind trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, krijgen zij ook automatisch ouderlijk gezag. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de vader het kind heeft erkend.

  Wanneer twee vrouwen trouwen of een geregistreerd partnerschap hebben en een van hen krijgt een kind, dan krijgen zij automatisch het ouderlijk gezag als er volgens de wet geen vader is. Dit is het geval bij een anonieme donor die het kind niet erkent.

  Wanneer ouders niet met elkaar getrouwd zijn en ook geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgt alleen de moeder automatisch het gezag.

 • Wat moet ik doen?

  Wanneer u samen het gezag wilt uitoefenen, moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Voorwaarde hierbij is dat de vader of duomoeder het kind heeft erkend. Dat kan op twee manieren:

  U ontvangt binnen twee weken per post een uittreksel uit het Gezagregister over uw aanvraag tot gezamenlijk gezag op het adres waar het kind staat ingeschreven.

 • Handige links

  Direct aanvragen bij de rechtbank

  Digitaal aanvragen

  Formulier per post versturen

  Bekijk ook