Toegankelijkheid

Home > Voor Bewoners > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Dit is de officiĆ«le website van de gemeente Hilvarenbeek. Wij vinden het belangrijk dat iedereen alle informatie op onze website goed kan gebruiken. Daarom besteden wij aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat websites van de overheid:

 • moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1.
 • daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Status digitale toegankelijkheid

Status: C - eerste maatregelen genomen

De toegankelijkheidsverklaringen zijn gepubliceerd op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register. De website www.hilvarenbeek.nl vernieuwen wij in de loop van 2021. Bij het vernieuwen van de website nemen wij de eisen van toegankelijkheid mee. Aan de hoofdwebsite zijn verschillende subwebsites verbonden die een vaste waarde zijn in onze digitale dienstverlening. Deze websites zijn gekeurd. De resultaten zijn gedeeld met de leveranciers en in oktober 2020 worden de websites herkeurd.

Aanpak

De afgelopen maanden hebben we al veel gedaan aan het borgen van toegankelijkheid in onze organisatie.

 • Inkoop: de toets op de digitale toegankelijkheid is opgenomen in het inkooptraject voor nieuwe contracten en het verlengen van huidige contracten.
 • Onderzoek: we toetsen iedere twee jaar handmatig de websites waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, op toegankelijkheid.
 • Training webredactie: zodat webredacteuren toegankelijke content plaatsen.
 • Training: medewerkers hebben uitleg gekregen over het opstellen en controleren van toegankelijke Word documenten en PDF-documenten.

Welke stappen zetten wij tot aan begin 2021:

 • De sjablonen van Word documenten voor online gebruik passen wij aan, aan de eisen van toegankelijkheid.
 • PDF-formulieren zetten wij om naar digitale formulieren. Lukt dit niet, dan maken wij de formulieren invulbaar.
 • We leiden een medewerker op die documenten op toegankelijkheid controleert en medewerkers informeert over juist gebruik van de sjablonen.
 • inrichten van een proces voor het aanvragen van toegankelijke PDF-documenten.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan Pdf's. Wij voldoen op dit moment niet volledig aan de eisen. De komende jaren vervangen we oude pdf's voor toegankelijk bestanden.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Hilvarenbeek

Voor toegankelijkheidsverklaringen van websites die onder onze verantwoordelijkheid vallen gaat u naar de overzichtspagina van toegankelijkheidsverklaringen.

Testresultaten

Toegankelijkheid van WOZ-portaal, afsprakenportaal, inwonerpanel, Mijnafvalwijzer en het raadsinformatiesysteem Notubiz

Toegankelijkheid online formulieren

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot informatie die u zoekt? Laat het ons weten. U kunt een melding doen door een mail te sturen naar webmaster@hilvarenbeek.nl. Vermeld in uw e-mail:

 • het probleem waar u tegenaan loopt
 • de link naar de pagina waar het over gaat
 • welke browser en welke versie u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)
 • of u hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware

Pagina voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 22 september.